AdapTEH d.o.o.
U skladu sa Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05), odnosno Tehničkim propisom o izmjeni...
opširnije
Izrada projekata građevinske fizike
-Projekti zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu
-Iskaznica potrebne topline...
opširnije
AdapTEH d.o.o.
Palinovečka 33,
10000 Zagreb

tel: 01 / 63 10 328
fax: 01 / 63 10 329
mob: 098 / 28 65 64

Site tuning by Arto Galactinus