REFERENCE
  • Projekti zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu
  • Iskaznice potrebne topline za grijanje
  • Tehnički elaborati zaštite od buke
Izrada projekata građevinske fizike za objekte:
OBITELJSKE KUĆE
- do 400 m2 sa tri ili manje stanova
VIŠESTAMBENE I STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE
- za stambene svrhe namijenjeno više od 50% ukupne neto podne površine
ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE
za stambene svrhe namijenjeno manje od 50% ukupne neto podne površine
NESTAMBENE ZGRADE JAVNE NAMJENE
Klasifikacija u skladu sa citiranim Propisom, članak 4. točka 5.
Site tuning by Arto Galactinus